مشکلات جنسی

فیلم: شرم و حیا در مسائل جنسی زوجین

      هفتاد درصد مشکلات زوجین مشکلات جنسی است که زوجین بخاطر شرم و یا همون حیا به روانشناس مراجع نمیکنن کمااینکه روانشناس تعلیم دیده برای ارائه ی آموزشهای لازم و حتی شناسنایی این اختلالات و حلشون و ابدا شرم آور نیست.

InstagramTelegrammaghalat