کتک زدن همسر

فیلم: دست بزن داری نگاه کن!

ویدئوی تاثیر گذار و زیبایی به نام « در دنیای کودکان زنها کتک نمیخورند» را حتما ببینید؛ در این ویدئو از کودکان خواسته میشه به صورت یک دختر سیلی بزنند واکنش آنها و دلیل اینکه چرا این کار را نمی کنند جالبه! خشونت علیه زنان دختران مردان زورگو قلدر خشن...

InstagramTelegrammaghalat