بی اعتمادی بین زن وشوهر

فیلم: اعتماد بین زوجین در زندگی

اعتماد یکی از تکنیکهای همسر داری محسوب میشود بر همین اساس برای ار بین بردن تردید و شکست در زندگی و اعتماد کردن به همسرتون این کارها را باید انجام بدید 1/ وعده و قرارهای کوچک را جدی بگیرید2/ رازهای همسرتان را فاش نکنید 3/توارن داشته باشید4/برای یکدیگر وقت بگذارید5/از...

InstagramTelegrammaghalat