محبت کردن

فیلم: محبت داروی ضدافسردگی

    حاج آقا آملی خیری که هم حامی انسانها هستند و هم حیوانات همیشه شاداب و خندان محبت عمل می کند انرژی مثبت و رسیدگی به احوال دیگران چه انسان و چه حیوان باعث روانه شدن برکات بخشش به زندگیمان میشود بدون هیچ توقعی کمک کنید به دیگران محبت...

Page 1 of 2: 1 2
InstagramTelegrammaghalat