مصرف دخانیات

فیلم: تاثیر الکل بر اعضای بدن

    الکل به عنوان کند ساز دستگاه عصبی طبقه بندی می شود . تاثیر الکل بسته به مقداری که مصرف میشود تفاوت دارد . الکل درمقادیر کم  ، تاثیرات آرامبخش دارد و باعث می شود که مصرف کنندگان احساس آرمیدگی کنند . وقتی افراد الکل بیشتری مصرف می کنند...

InstagramTelegrammaghalat