تو تمام منی…

تو تمام منی…

در میانِ تمامِ دغدغه های رنگارنگِ زندگی ام…
در میانِ تمامِ آدم ها…
آخر هفته هایم…
فقط…
همین یک ” تو” را کم دارد….

کلمات کلیدی : , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat