لذت عاشقی را آدم و حوا بردند…

لذت عاشقی را آدم و حوا بردند…

لذت عاشقی را آدم و حوا بردند،

نه رقیبی بود،
نه گذشته ای،
نه حسودی
و نه بدخواهی…

دو عاشق و یک جهان!
دلم میخواهد حال خوبِ شان را…

کلمات کلیدی : , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat