دیوانه جان…

دیوانه جان…

دیوانه جان !
تو چه می دانی
کسی که همه چیز را می سپارد به دل
چه رسوایی می شود
حالا هِی نیا
حالا هِی نباش
حالا هِی گوش هایت را بگیر
چشمانت را ببند
و باور نکن که عشق
مرا چه لامذهبی کرده است
که به هیچ صراطی جز تو
مستقیم نمی شود. . .

کلمات کلیدی : , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat