تنور دلت گرم…

تنور دلت گرم…

تکیه کلامش بود؛
فرق نمی‌کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی، می‌گفت:
“تنور دلت گرم”
معنی این جمله را بعدها فهمیدم
هرجا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم.
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می‌خوری !
هرچه دلت گرمتر،
مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است …

کلمات کلیدی : , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat