عاشقت خواهم شد…

عاشقت خواهم شد…

عاشقت خواهم شد
اگر حواسم را پرت کنی
هوایم را داشته باشی
در دریای چشمهایت غرقم کنی
عاشقت خواهم شد
اگر شعر شوی، حرف دلم باشی
با دست هایت برایم لانه بسازی

عاشقت خواهم شد
اگر با من راه بیایی
پا بدهی به دلواپسی هایم
پشت پلک هایت برایم جا پهن کنی
عاشقت خواهم شد
اگر بی هوا باران شوی و دستم را بگیری
تا اردیبهشت را برایم “بهشت” کنی!
عاشق شدن کار سختی نیست
اگر با لبخند آبی ات،
بگویی دوستم داری!

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat