من نباشم…

من نباشم…

‏من نَباشم چِه کسی
جایِ مرا می گیرد؟!‏
‏گاهی از تلخیِ این فِکر،
به هَم می ریزم …

#نرگس_صرافیان‌طوفان‌

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat