شب ها نیستی ولی…

شب ها نیستی ولی…

شب ها نیستی ولی…
نگران من نباش!
شیشه عطرت را بو میکشم
و خیالت را در آغوش…
اینگونه شبِ من آغاز میشود!
و تا خود ِصبح بودنت را خواب میبینم!

#مليكا_سهرابي

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat