جز تو هیچکسی …

جز تو هیچکسی …

جز تو هیچکسی
و درد عاشقی و
غصه های منو
خنده های منو
گریه های منو
لحظه های منو
ندیده و نشنیده و
وقتی نیستی من میشم بین این
آدما
مثل یه غریبه  و
تو همهمه ها گم میشم
دنبال تو دنبال تو:(

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat