تمام پاییز….؟

تمام پاییز….؟

تمام پاییز
در دست های من است…
دست هایت را به من بده

#علیرضا_اسفندیاری

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat