هنوز هم دیر نیست…

هنوز هم دیر نیست…

هنوز هم دیر نیست
برای آمدنت
آخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودی
میدانم که رفتی
تا مرا بترسانی
اما نمیدانم چرا دیر کردی…

#مائده_زمان

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat