شب را نوشیده ام…

شب را نوشیده ام…

شب را نوشیده ام
و بر این شاخه های شکسته
می گریم
مرا تنها نگذار
ای چشم تب دار سرگردان

#سهراب_سپهری

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat