یه آدم چقدر میتونه عاشق بمونه و عشقی نبینه؟!

یه آدم چقدر میتونه عاشق بمونه و عشقی نبینه؟!

یه آدم چقدر میتونه عاشق بمونه و عشقی نبینه؟!
یه روزی میرسه که خسته میشم و میرم…
از اینهمه یک طرفه عاشق بودن ، از اینهمه بی محلی دیدن؛
یه روزی میرسه که دیگه دیره، خیلی دیر!
دیگه نمیشه عاشق موند و عاشق شد.
واسه احساسی که سوخت و خاکستر شد دیگه نمیشه کاری کرد.
نمیشه دوباره مثل قبل عاشق کسی بشی که یه عمر نادیده ات گرفت…
روزیکه فهمیدی چقدر ساده منو از دست دادی
باخودت نگو:”انقدر ندیدمش که رفت”
بگو:”انقدر واستاد و همه چیو دید که رفت!!!”
#مانلی_آوین

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat