بیا زمینی باشیم …

بیا زمینی باشیم …

بیا زمینی باشیم …
من از دوزخی که راهش به بهشت باشد
می ترسم !
فقط اگر یکی مثل تو کنارِ من باشد ،
عشق باشد ،
جراتِ گناه باشد …
بگذار زمینی باشیم …
بهشت همانجاست
که من باشم و تو باشی …
چه فرقی می کند که معصوم
یا پُر گناه باشیم ؟!

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat