عشقِ تو …

عشقِ تو …

عشقِ تو
مثل گل انار بود
خوشرنگ و زیبا
در قلبم آن را پروراندی
وقتی که به ثمر نشست
ناگهان یک روز سردِ پاییز
بی خبر رفتی
از غصه زخمی شد٬ترک برداشت….

#فرهاد_فرهادی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat