چه گناهی کرده‌ام

چه گناهی کرده‌ام

‌ چه گناهی کرده‌ام
که در خوابم هستی،
در بیداری‌ام نه
در قلبم هستی،
در چشمم نه
در سرم هستی و در آغوشم نه؟

#علی_سید_صالحی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat