من تمنا کردم…

من تمنا کردم…

من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
-هرگز- هرگز
پاسخی سخت و درشت,
و مرا غصه ی این هرگز کشت!

#حمید_مصدق

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat