محبوبم…

محبوبم…

محبوبم ،
اگر روزی از تو درباره من پرسیدند ؛
زیاد فکر نکن !
مغرور به ایشان بگو :
دوستم دارد …
بسیار دوستم دارد …!

#نزار_قبانی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat