تو زیباترین….

تو زیباترین….

تو زیباترین
اتفاق شب های منی
اتفاقی شبیه “ماه”
در تاریک ترین شب جهان …

#محمد_قدیم

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat