آغوشِ تو…

آغوشِ تو…

آغوشِ تو؛
همان امنیتی است
که یک جهان از خواستنش دم میزنند
#صبا_سعیدی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat