یادت را از من نگیر…

یادت را از من نگیر…

یادت را از من نگیر

بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat