لابلای موهای تو پیچید . . .

لابلای موهای تو پیچید . . .

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat