زندگی فقط زنده بودن است

زندگی فقط زنده بودن است

تا قبل از در آغوش گرفتنش

گمان می‌ کردم، زندگی فقط زنده بودن است

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat