تو پناه منی…

تو پناه منی…

شانه هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی

در لحظه های بیقراریم در عبور بادهای خزان

روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست

در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat