کتاب: آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

کتاب: آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

کتاب: آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

نویسنده: نرگس اولیاء

همکاران: فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده

ناشر: انتشارات دانژه
بیشتر اختلافات زناشویی به دلیل عدم توافق زوجین در حل مسائل زندگی و یا عدم براقراری ارتباط موثر با یکدیگر رخ می دهد به نظر می رسد که این تعارضات نه نتیجه عدم علاقه زوجین به همدیگر و نه به علت وجود اختلافات بنیادین استبلکه هر دو طرف در عین دوست داشتن و علاقه به همدیگر در روابط خود به طور ناخواسته و شاید به دلیلناآگاهی از تفاوت های روان شناختی بین دو جنس با راهبردهای ارتباطی متفاوت ارتباط برقرار می کنندنتیجه تفاوت در این روابط را می توان در بالا گرفتن اختلافات زناشویی و افت رضایتمندی زوجین و حتی طلاق مشاهده کرد.
کتاب حاضر، پس از بیان ضرورت آموزش غنی‌سازی زناشویی، عوامل مؤثر بر رضایتمندی و سازگاری زناشویی را توضیح می‌دهد. فصل سوم این تالیف به ارزیابی میزان رضایتمندی و صمیمیت و فصل چهارم به محتوای جلسات آموزشی غنی‌سازی اختصاص یافته است. ارائه پرسش‌نامه رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی از جمله پیوست‌های کتاب است که مشاوران و مددکاران و همسران را یاری می‌دهد تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از روابط زناشویی وتاثیر آموزش بر این روابط داشته باشند.
خواندن این اثر برای کسانی که می خواهند ازدواج کنند ، برای همسران و برای مشاوران و روان شناسان بسیار مفید است.

کلمات کلیدی : , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat