13 نشانه طلاق عاطفی زن و شوهر

13 نشانه طلاق عاطفی زن و شوهر

١- کاهش چشمگیر وقت گذاشتن برای همدیگر.

‎٢- کاهش وابستگی ها و گیرایی های همسران در رابطه با همدیگر

‎٣- افزایش سرگرمیهای برون زناشویی و تمرکز بر مسائل بیرون از خانواده

٤-فاش شدن رازها و اشتباهات همسران در بیرون از خانواده .

‎٥- عدم استفاده از راهبردها حل مسئله.

‎٦-کاهش میزان نوازش کلامی، جسمی و روابط جنسی که منجر به از دست دادن روابط عاطفی و وفاداری و زمینه ساز روابط فرا زناشویی خواهد شد.

٧- عدم اعتماد همسران به یکدیگر در حل مشکلات و یاس و نامیدی در حل مسائل. که منجر به ادامه مشاجره در خانواده میشود.

‎٨-وقت گذاشتن بیش از اندازه برای فرزندان و غافل شدن از روابط بهینه زناشويي که منجر به تشکیل ائتلافی علیه همسر دیگر میشود.

‎٩-به رخ کشیدن اشتباهات، فاجعه آمیز کردن مسائل کوچک و سرزنش کردن همدیگر.

‎١٠- پرداختن به مسائل گذشته به جای اندیشیدن به مخاطرات پیش رو.

‎١١-کاهش شور و هیجان در زندگی.

‎١٢-پرداختن به شبکه های اجتماعی ، اینترنت ، سریال ها و برنامه های تلویزیون به جای صرف وقت برای همدیگر.

‎١٣-عدم پذیرش مشکل یا ماندن در وضعیت سکوت

 

 

منبع: محکام

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat