غرور خواستگار

 • خواستگارم خیلی مغرور و کینه‌ای است
  • پرسش:

   میخواستم بدونم ازدواج با یک فرد بسیار مغرور و کینه ای چه عواقبی دارد ؟ حال آنکه این فرد یک فرد تحصیل کرده و دارای موقعیت شغلی خوبی باشد و اظهار علاقمندی کند؟

    

   پاسخ:

   دوست عزیز،غرور بسیار  و کینه ای بودن ایشان ،مطمئنا درزندگی روزمره شامل حال شما هم خواهد شد،شاید الان به دلیل آغاز رابطه و اظهار علاقه مندی این دو ویژگی نسبت به خود شما ،ملموس نباشد اماشک نکنید که روزی شکایت اصلی شما ،از همین ویژگیها خواهد بود و آن زمان نه تحصیلات فرد و نه موقعیت شغلی ایشان ،باری از دوش شما برنخواهد داشت!

    

   منبع

InstagramTelegrammaghalat