جملات عاشقانه

من می مانم… تو برو!

من می مانم… تو برو! راه باز است و جاده دراز… من دست از کار می کشم، بگذار تا چشم کار می کند، بروی خدا به همراهت… پایان این شب پایان این جاده طلوع است اگر… مرا دفن کردی… اما خدا را در کوله پشتی ات جا نگذار.

داشتن تو…

“داشتنت” باید مزه‌ىِ توت فرنگى بدهد، یا انار گلپر زده، یا آش رشته مادر بزرگ تو غروب هاىِ جمعه… داشتنت باید بوىِ یاسِ رازقى بدهد، یا بوىِ خاكِ باران خورده… نمیدانم ما كه نداشتیم! اما داشتنت باید چیزِ خیلى قشنگى باشد…!

Page 1 of 84: 1 2 3 ... 84
InstagramTelegrammaghalat