عاشقانه

تنور دلت گرم…

✿ تکیه کلامش بود؛ فرق نمی‌کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی، می‌گفت: “تنور دلت گرم” معنی این جمله را بعدها فهمیدم هرجا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم. انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می‌خوری ! هرچه دلت گرمتر، مهربانی...

دیوانه جان…

دیوانه جان ! تو چه می دانی کسی که همه چیز را می سپارد به دل چه رسوایی می شود حالا هِی نیا حالا هِی نباش حالا هِی گوش هایت را بگیر چشمانت را ببند و باور نکن که عشق مرا چه لامذهبی کرده است که به هیچ صراطی جز...

Page 1 of 92: 1 2 3 ... 92
InstagramTelegrammaghalat