عاشقانه به همسر

زمين بدون دست های تو

زمين بدون دست هاي تو جاي قشنگي نيست آسمانش آبي نيست گل هايش بدون رنگ است! نفسم ميگيرد در اين قبر تنگ و تاريك! زمين بدون دست هاي تو مانند حوضي بدون آب همان قدر بي خاصيت همان قدر حوصله سر بر است!! #محسن_دعاوی

Page 1 of 136: 1 2 3 ... 136
InstagramTelegrammaghalat