ارسال سوال

ارسال سوال

شما می توانید در این قسمت پرسش‌های خود را درباره مشکلات و مسائل ازدواج و زندگی مشترک مطرح کنید. پس از بررسی، پرسش شما توسط روانشناسان، پاسخ داده خواهد شد. لطفاً برای دریافت پاسخ کاملتر، به پرسش های زیر به طور دقیق پاسخ دهید.
  • لطفا دقت نمایید شرح مساله شما موارد زیر را در بر بگیرد: * مساله از چه زمانی و به چه شکلی آغاز شده است؟ * فکر می کنید این مساله تا چه حد روی زندگی شما تاثیر گذاشته است؟ * تا کنون برای حل مساله خود چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

InstagramTelegrammaghalat