تاثیر خشم بر زندگی زناشویی

صوت: تاثیر خشم بر زندگی رناشویی و راهکارهای مقابله با آن

در اصوات ذیل تعریف خشم، دلایل خشم ، تاثیر خشم بر زندگی رناشویی و راهکارهای مقابله و مدیریت خشم را از زبان محمد ترکمان( روانشناس بالینی) میشنویم.   منبع: زوج درمانی   زمان: 2 دقیقه و 14 ثانیه     زمان: 4 دقیقه و 20 ثانیه     زمان: 3...

InstagramTelegrammaghalat