دوران نامزدی

فیلم: دوران نامزدی از بهترین دوران زوجین محسوب میشود !!!

    تا الان خواستید که تمام دوران زندگی شما مثل دوران ابتدای آشنایی و نامزدی باشد؟؟؟ در دوران آشنایی شما گوش شنوایی برای یکدیگر داشتید و زمان صرف یکدیگر میکردید!!! گرفتن هدایا برای یکدیگر و سعی در خوشحال کردن هم داشتید. برای زندگی بهتر به زوجین توصیه میشود. .

InstagramTelegrammaghalat