خودخواهی زن و شوهر

فیلم: خودخواهی زن و شوهر در زندگی مشترک

این ویدئو دردناک بودن ازدواج را برای آدمهای خود خواه شرح میدهد.ازدواج بسته به میزان خودخواهی زن و شوهر در زندگی میتواند بهترین یا بدترین چیز دنیا باشد. هر زن و شوهری از زمانی که دست از خود خواهی بردارند رندگی واقی آنها آغاز میشود. منبع: کانال تلگرام روانشناسی معین

InstagramTelegrammaghalat