افسردگی

فیلم: محبت داروی ضدافسردگی

    حاج آقا آملی خیری که هم حامی انسانها هستند و هم حیوانات همیشه شاداب و خندان محبت عمل می کند انرژی مثبت و رسیدگی به احوال دیگران چه انسان و چه حیوان باعث روانه شدن برکات بخشش به زندگیمان میشود بدون هیچ توقعی کمک کنید به دیگران محبت...

فیلم: اختلال دو قطبی با عنوان افسردگی شیدائی

    همانگونه که از نام قبلي استنباط مي‌شود کسي که دچار اختلال دوقطبي است دچار نوسانات خلقي  شديد است. اين نوسانات معمولا هفته ها يا ماها طول ميکشد و با انچه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه ميکنند بسيارمتفاوت است. خلق افسرده: احساس شديد افسردگي خلق شيدا: احساس شادماني...

فیلم: تحریف‌های ذهن خود را به بشناسید

      👆👆👆👆👆 یکی از علتهای مهم در افسردگی و تغییرات خلقی شدید می توانند از رویدادهایی که در زندگی ما یا برداشت های مااز رویدادها ناشی شوند .دیدگاه منفی نسبت به خود ، دنیا و آینده است … استنباط کردن دلبخواهی ، نتیجه گیری فوری ، تعمیم دادن...

InstagramTelegrammaghalat