جملات عاشقانه برای همسر

زمين بدون دست های تو

زمين بدون دست هاي تو جاي قشنگي نيست آسمانش آبي نيست گل هايش بدون رنگ است! نفسم ميگيرد در اين قبر تنگ و تاريك! زمين بدون دست هاي تو مانند حوضي بدون آب همان قدر بي خاصيت همان قدر حوصله سر بر است!! #محسن_دعاوی

لمس قلب يك نفر سختترين كار ممكن است…

لمس قلب يك نفر سختترين كار ممكن است اگر بتواني قلب كسي را لمس كني يعني روحش را لمس كرده اي يعني او را تسخير كرده اي يعني تا هميشه او را براي خود كرده اي پس بمان برايش هميشه بمان كنارش نگذار بعد از تو ، ادمي  مرده ،...

Page 1 of 155: 1 2 3 ... 155
InstagramTelegrammaghalat