چشم به راهت . . .

چشم به راهت . . .

تو بریدی

من دوختم

تو دل

من چشم به راهت . . .

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat