خانواده خوشبخت

صوت: نشانه‌های خانواده خوشبخت

در صوتهای پایین خانم نسترن براهیمی مشاور خانواده نشانه های خانواده خوشبخت و غیر خوشبخت را شرح میدهند که گوش سپردن به آنها خالی از لطف نیست منبع: زوج درمانی زمان: 6 دقیقه و 9 ثانیه     زمان: 6 دقیقه و 56 ثانیه   زمان: 6 دقیقه و 35...

InstagramTelegrammaghalat