مهارت‌های همسر داری

فیلم: راهکارهای گوش دادن فعال

      ویدیو ارسال شده به راهکارهایی برای دست یافتن به مهارت خوب گوش کردن پرداخته که امروزه یکی از مشکلات رایج انسانها مخصوصا زوجین است همسران جوان میتوانند با آموختن و به کار گیری این روشها بسیاری از مشکلاتی را که در زندگیشان شکل گرفته و تداوم می...

InstagramTelegrammaghalat