رفیق بازی همسر

صوت: رفیق بازی همسر

سلام خانم عباسی با عرض پوزش از مزاحمتی که ایجاد میکنم داره8ماه میشه که نامزدم سره اینکه بیشتر از من به رفیقاش اهمیت میده همیشه بحث میکنیم یه ساعت وقتی میشینیم یجا تلفنش به حدی بیشتر زنگ میزنه که دیگه به صداش حساسیت پیدا کردم دیگه واقعا خسته شدم از...

InstagramTelegrammaghalat