جملات عاشقانه برای همسر

عشقم….

سرم که به شانه ات برسد تمام است  همه ی دردها.همه ی اشک ها… آسمان رنگش را مدیون  چشمان توست  من…این ارامش را مدیون تو هستم اسمان برایم سقف نمیشود؟؟! نشود!!! زمین زیر پایم استوار نیست؟؟! نباشد!!! این ها به چه کارم می ایند؟! سرم که روی شانه ات باشد...

تقدیم به یگانه عشقم

همسرم ، قلب من مینـــویســــم سـرشـــار از عـشـــق بـــرای تـــویــی کـــه همیــشـــــــه تنهـــا مخـاطـبـــ خـــاصّ دل نـــوشـتـــ‌ه‌هــــای ِ منــــی بــــرای تــــو کـــه بـخـوانـــی!!! بـــدانـــی دوستـــــ داشتـنـتــــــ در مــــن بــــی‌انتـــهـاستـــــــ  

بیا و بگو…

ﺑﯿـــــــــﺎ ..! ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ… ﺟﺰ ﺑﻠﻪ !؟ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮ ﺟـــــــــــــــــﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻦﻫﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ… برای مـــــــن است!!

Page 160 of 168: 1 ... 158 159 160 161 162 ... 168
InstagramTelegrammaghalat