بهمن 10ام, 1395 | | دیدگاه‌ها برای وابستگی بیش از حد دخترم به خاله‌اش نگرانم کرده بسته هستند

وابستگی بیش از حد دخترم به خاله‌اش نگرانم کرده

پرسش:
دختری 17 ماهه دارم که علاقه شدیدی به خواهرم دارد.منزل ما و پدرم در یک آپارتمان است و به همین دلیل از بدو تولد هرروز خواهرم را دیده.چندین ماه است که اگر یک روز خواهرم را نبیند تمام روز بی قراری میکند.به حرف خواهرم بسیار گوش میکند والان چند شبی است فقط در آغوش خواهرم میحوابد وتا صبح چندبار توی خواب اسم خواهرم را صدا میزند.با اینکه فقط از شیر خودم تغذیه میکند و نه از شیر خشک اما شب ها بدون خواهرم آرامش ندارد.درضمن من و پدرش رفتاری نداشتیم که ما ترسیده باشد.راهی هست که از این وابستگیش کم کنم.
 پاسخ:

ببینید وابستگی محیطی با توجه به شرایط ایجاد می شود و همانگونه که ایجاد شده است به مرور زمان نیز می تواند رفع شود و در این سنین خیلی سریع اتفاق می افتد. اما مهمتر از آن ذهنیت و نگرش ذهنی والدین به آن عملکرد و پیروی از آن ذهنیات است که درد سر ایجاد می کند و یا اینکه تداوم می بخشد . پس شما در نظر داشته باشید شاید من به خاطر راحتی و رسید به امور این شرایط را ایجاد کرده باشم بدون توجه به پیامد های آن .

پیشنهاد این است یک بررسی دقیق و برنامه ریزی دقیق به شما به خوبی کمک خواهد کرد تا بتوانیداز این وابستگی گذر کنید . 2 عامل اصلی در این عملکرد 1/ نگرش خودتون و همسرتون است به اینکه اگر خواهر شما نباشد مسائل به خوبی انجام نمی شود 2/ عامل دیگر نگرش و ذهنیات خواهرتون است که اگر او نباشد / یا اینکه او باعث است / یا عادت به او دارد و… از جانب افکار و ذهنیات و احساسات به مسئله نگاه نکنید.

منبع


Comments are closed.

InstagramTelegrammaghalat