جملات عاشقانه برای همسر

عشق یعنی با تو من دریا شوم

عشق یعنی در تو من معنا شوم عشق یعنی با تو من دریا شوم عشق یعنی قطره ای بر گل نشست عشق یعنی مهر تو بر دل نشست عشق یعنی سیب سرخ انتظار عشق یعنی بی تو ، من امری محال عشق یعنی یک سبد بوی بهار عشق یعنی بیقرار...

Page 3 of 175: 1 2 3 4 5 ... 175
InstagramTelegrammaghalat