ع ش ق شایــــد یک شــــایعه باشد !

ع ش ق شایــــد یک شــــایعه باشد !

گاهــــی
به دلت شک کن
ع
ش
ق
شایــــد
یک شــــایعه باشد !

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat