تو مال منی

تو مال منی

من خواب می دیدم که تو مال منی،

و وقتیکه بیدار شدم لبخند زدم

چون متوجه شدم که خواب و رویا نبود.

تو مال منی

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat