دوست داشتنت بزرگ‌ترین نعمت دنیاست

دوست داشتنت بزرگ‌ترین نعمت دنیاست

دوست داشتنت بزرگ‌ترین نعمت دنیاست.

مرا شاد می‌کند. لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

حتی این روزها گاهی پرواز می‌کنم.

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat